Wat kunt u doen?

om een keuring soepel te laten verlopen zijn er een aantal zaken die vooraf geregeld kunnen worden.

Tijdens de keuring zal de groepenkast vrij toegankelijk moeten zijn. Is deze niet toegankelijk voor bediening is dat tevens een afkeurpunt en zal deze alsnog vrijgemaakt moeten worden om de metingen te kunnen uitvoeren.

Documentatie klaar hebben liggen zoals onderstaande voorbeelden zodat deze tijdens de keuring geraadpleegd kunnen worden.

Groepenverklaring:

De groepenverklaring is een eenvoudige opsomming van wat achter welke zekering zit. Met de groepenverklaring kan tijdens de keuring een beter inschatting gemaakt worden of meetwaarden afkomstig zijn van aangesloten apparatuur of uit de vaste installatie afkomstig zijn.

Het is dus zinvol om de groepenverklaring bij te werken voor dat de keuring plaatsvindt. Hierdoor kan een onnodige afkeuring voorkomen worden.

Technische installatie inspectie
Grondschema installatie

Grondschema

Het grondschema geeft snel een duidelijk beeld van de opbouw van de installatie. Voor de keuring kunnen aan de hand van dit schema inschattingen worden gemaakt over wat en waar te meten. Het is zinvol deze bij grotere installaties te raadplegen

Installatietekening

Deze tekeningen zijn vaak door een architect voor de aanleg gemaakt en voor later onderhoud erg handig. Tijdens de keuring kan bij afwijkende waarde makkelijker naar de oorzaak gezocht worden.

Installatietekening

Kleine herstelwerkzaamheden

Loshangend of beschadigd schakelmateriaal herstellen voordat de keuring plaatsvindt

Herstelwerkzaamheden