Inspecties

 

NEN 1010 keuring

Een NEN1010 keuring wordt uitgevoerd volgens de methodiek zoals beschreven in de NEN1010. De Installatie is getoetst aan de norm die ten tijde van aanleg, of tijdens de laatste wijziging van kracht waren. Het doel van deze inspectie is, gebreken bij oplevering van de installatie en ontstane gebreken bij gebruik ervan te ontdekkend welke een mogelijke gevarenbron kunnen veroorzaken. Met een NEN1010 rapport is aannemelijk te maken dat de installatie voldoet aan de in het bouwbesluit geldende verplichtingen.

Keuring installatie

NEN 3140 keuring