Erkenningen

installq

InstallQ

De fusie tussen KvINL en Sterkin tot de nieuwe Stichting InstallQ gaat ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid en een grotere transparantie ontstaat. Goed functionerende kwaliteitsborging is namelijk gebaat bij een breed draagvlak, veel duidelijkheid en zekerheid, tegen aanvaardbare kosten.

ATEX

Gas- en stofexplosies kunnen enorme schade aanrichten en het werken met explosieve stoffen en gassen neemt dan ook grote risico’s met zich mee.

Vanuit dat oogpunt is het belangrijk dat men kan controleren of producten en installaties, werkomgevingen en persoonlijke competenties aan de gestelde regels en eisen voldoen.

atex