Erkenningen

installq

InstallQ

De fusie tussen KvINL en Sterkin tot de nieuwe Stichting InstallQ gaat ervoor zorgen dat er meer duidelijkheid en een grotere transparantie ontstaat. Goed functionerende kwaliteitsborging is namelijk gebaat bij een breed draagvlak, veel duidelijkheid en zekerheid, tegen aanvaardbare kosten.

SCIOS

De stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en het SCIOS-certificatiereglement. In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.

scios

DEKRA

DEKRA werkt al meer dan 90 jaar aan het vergroten van de veiligheid en is een van ‘s werelds grootste expertiseorganisaties op het gebied van testen, inspecteren en certificeren.

dekra

ATEX

Gas- en stofexplosies kunnen enorme schade aanrichten en het werken met explosieve stoffen en gassen neemt dan ook grote risico’s met zich mee.

Vanuit dat oogpunt is het belangrijk dat men kan controleren of producten en installaties, werkomgevingen en persoonlijke competenties aan de gestelde regels en eisen voldoen.

atex